شرایط اعطای نمایندگی فروش

مزایای اخذ نمایندگی:
1- جلسات رایگان آموزش و توجیحی مباحث در محل شرکت
2- تامین کاتالوگ و محتوای مورد نیاز به صورت (فایل یا چاپی)
3- قیمت فروش برای نماینده عادی شامل تخفیف 14 درصدی و برای نماینده انحصاری شامل تخفیف 18 درصدی می باشد.
4- بر اساس عملکرد سالیانه به نمایندگان فعال پاداش تعلق می گیرد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی:
1- درخواست نمایندگی به صورت کتبی توسط فرد متقاضی (حقیقی–حقوقی)
2- فایل مدارک هویتی (کارت ملی – شناسنامه و …)
3- فایل عکس متقاضی
4- سوابق کاری متقاضی (شرکت و شخص)
5- اساس نامه شرکت و شماره ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی
6- اجاره نامه معتبر (با کد رهگیری) یا سند مالکیت برای اشخاص حقوقی
7- عکس از محل کسب متقاضی

شرایط اعطای نمایندگی:
1- نمایندگی به صورت عادی و انحصاری می باشد.
2- اولویت با اشخاص حقوقی می باشد.
3- به اشخاص حقیقی فقط نمایندگی به صورت عادی اعطا می شود.
4- اولویت با درخواست نمایندگی انحصاری می باشد .

 شرایط اعطای نمایندگی به صورت عادی:
عدم وجود نمایندگی انحصاری در منطقه

شرایط اعطای نمایندگی به صورت انحصاری :
بر اساس جمعیت منطقه ، میزان فروش محصولات با نظر طرفین توافق میگردد.